problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82 URDAS Skip to content

problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82
URDAS
Print E-mail
Sunday, 29 August 2010 10:26

Promocija priručnika ”I autizam ima lijep osmijeh”

Udruženje roditelja djece i osoba u autističnom spektru je 19 septembra 2014. godine u Sarajevu promoviralo priručnik ”I autizam ima lijep osmijeh”.

Priručnik je priređen u želji da roditeljima i starateljima djece u autističnom spektru pomogne u postizanju i očuvanju zdravlja usta i zuba njihove djece.

Budući da je zdravlje zuba i usne šupljine neodvojiv segment cje­lokupnog zdravlja, prevencija nastanka bolesti je kod ovog dijela populacije od neprocjenjivog značaja. Iz tog razloga je u ovom priručniku velika pažnja posvećena prevenciji nastanka karijesa i drugih oboljenja usne šupljine.

Ovaj priručnik zasigurno može biti od koristi i roditeljima djece sa drugim poteškoćama u razvoju, kao i roditeljima tipične djece, pa se nadamo da će imati i širu primjenu od prvobitno zamišljene.

Priručnik je nastao u okviru projekta „Oralno zdravlje sada“ koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo zdravstva. Projektom smo željeli dati doprinos u prevazilaženju prepreka za unapređenje oralnog zdravlja osoba sa poteškoćama iz autističnog spektra.

Preuzmite priručnik  pdf-icon-new Priručnik za održavanje oralne higijene i zdravlja usta kod djece u autističnom spektru

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

 

Udruženje roditelja djece i osoba u autističnom spektru (URDAS) sa velikim zadovoljstvom objavljuje početak rada dvije učionice u okviru škole i vrtića J.U.Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ 1. septembra 2010. Učionice se otvaraju u okviru projekta kojim se u postojeći obrazovni sistem uvodi savremeni naučno dokazan sistem rada sa djecom sa razvojnim poremećajima, tzv. „Sveobuhvatni ABA sistem edukacije-CABAS ®“.

 

Učionice i cjelokupni projekat će cijelu školsku godinu biti pod stručnim vođstvom dr. Nirvane Pištoljević, profesorice Columbia Univerziteta u New Yorku i naučnice iz oblasti obrazovanja djece sa i bez poteškoća u razvoju. Dr. Pištoljević je visoko rangirana u CABAS® sistemu i njen naučnoistraživački fokus je na indukciji razvojnih stadija i sveobuhvatnoj edukaciji djece sa i bez posebnih potreba.

 

Osim uvođenja sistema čija je učinkovitost naučno dokazana, jedan od glavnih ciljeva ove faze projekta je obučavanje prve grupe stručnjaka, kroz rad u novoj učionici i već postojećem vrtiću (oblasti: defektologija, psihologija, pedagogija, logopedija, okupaciona i fizioterapija) za rad sa djecom sa razvojnim poremećajima po CABAS® sistemu.

 

U toku trogodišnjeg rada Udruženja, problem nedovoljne obučenosti stručnog kadra za adekvatan rad sa djecom u autističnom spektru iskristalisao se kao glavna prepreka poboljšanju života naših porodica. Zato ovaj projekat ima ogromnu važnost za URDAS, ali pruža i jedinstvenu priliku cjelokupnom sistemu obrazovanja u BiH da na svim nivoima, u oblastima vezanim za djecu i osobe sa smetnjama u razvoju, uhvati korak sa najsavremenijim svjetskim standardima.

Last Updated on Sunday, 09 November 2014 13:27
Read more...
 
JAVNI OGLAS Print E-mail
Thursday, 12 August 2010 21:32

Udruženje roditelja djece i osoba u autističnom spektru (URDAS)

 

Projekat “Mjedenica 2010/2011” (Primjena “ Sveobuhvatnog ABA sistema edukacije’’ u učionici sa djecom sa posebnim potrebama)

 

JAVNI OGLAS

za upražnjene pozicije na projektu:

 

 

  1. LOGOPED...................................................................1izvršitelj/ica

  2. FIZIOTERAPEUT.......................................................1izvršitelj/ica

  1. OKUPACIONI TERAPEUT.......................................1izvršitelj/ica

  1. PSIHOLOG..................................................................1izvršitelj/ica

 

Kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 

  • Motivacija za usavršavanje i edukaciju po najnovijim svjetskim standardima (posao će zahtijevati direktan rad sa djecom; te pohađanje propratnih predavanja, čitanje naučne literature, pisanje radova i savlađivanje testova o nauci)

  • Motivaciju i strpljenje za rad sa djecom sa posebnim potrebama

  • Univerzitetska diploma

  • Aktivno poznavanje engleskog jezika (sve instrukcije/literatura će biti na engleskom)

  • Aktivno poznavanje upotrebe računara, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

  • Razvijene radne navike, odgovornost

 

Za kandidate/kandidatkinje od posebne važnosti će biti njihova aplikacija koja treba da sadrži:

 

- profesionalno napisanu biografiju (Evropski standard CV);

- propratno pismo sa obrazloženjem razloga i motivaciju za rad na projektu;

- dvije reference (kontakt informacije osoba koje mogu dati profesionalne preporuke)

 

Aplikacije je potrebno slati na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it najkasnije do 18.08.2010. Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće biti razmatrane. Od kandidata/kandidatkinja koji budu pozvani na intervju tražiće se da dostave dokaze o ispunjavanju uslova oglasa. Prilikom intervjua kandidati/kandidatkinje će biti upoznati sa detaljnijim opisom posla, za svaku poziciju posebno.

 

OSTALE NAPOMENE:

Glavni cilj projekta je uvođenje i razvoj suvremenog, naučno podržanog i u praksi dokazanog modela edukacije djece i stručnog kadra, u skladu sa najnovijim svjetskim standardima i istraživanjima.

 

Gorenavedeni model bi trebao biti uveden u školskoj 2010-11, prvobitno kroz učionicu u J.U. „Mjedenica“ u Sarajevu, pod vođstvom prof. dr. Nirvane Pištoljević, eksperta za autizam i renomiranog stručnjaka u oblasti obrazovanja djece sa i bez teškoća u razvoju iz Njujorka. Prof. Pištoljević takođe posjeduje licencu CABAS za primjenu ABA sistema metoda edukacije i predaje na Kolumbija Univerzitetu.

 

Kandidati/kandidatkinje koji će biti primljeni radiće svakim radnim danom od 8 do 15 sati, ovisno od pozicije na projektu. Pored toga, imaće obavezu da pohađaju predavanja i rade na usavršavanju kroz čitanje, polaganje testova i demonstraciju razumjevanja nauke radeći sa djecom. Pored naknade koja će biti isplaćena po ugovoru o djelu, kandidatima se obezbjedjuje vrhunska edukacija/usavršavanje, inaće dostupna samo u SAD-u kroz postdiplomske studije na Kolumbija Univerzitetu.

 

Kadar u učionicama (psiholozi, pedagozi, logopedi, okupacioni i fizikalni terapeuti) će raditi direktno sa djecom. Sistem edukacije koji se uvodi prilagođava gradivo nivoima funkcionisanja svakog djeteta, te obuhvata cijeli razvoj i individualizuje nastavu. Program u učionicama se zasniva na integrisanju svih oblasti obrazovanja i razvoja, tako da jasan opis svakog radnog mjesta ne postoji. Rad u učionici također zahtjeva konstantno prikupljanje podataka o djeci za vrijeme edukacije i u toku slobodnog vremena, evidentiranju podatka o sopstvenom podučavanju, te obrada svih podataka, grafiranje i prezentacija istih. Sistem edukacije se zasniva na radu sa djecom na osamostaljivanju (tokom jela, igre, učenja), razvoju komunikacije (receptivnoj i ekspresivnoj), socijalizaciji, akademskim vještinama (pisanje, čitanje, matematika), fizičkom razvoju (fina i gruba motorika), individualnom i gruponm radu.

 

Fizioterapeut će raditi na programima za razvoj grube i fine motorike, ali u isto vrijeme i na razvoju komunikacije (poslušnosti, ekspresivnosti), samostalnosti, fokusiranja/zadržavanja pažnje i opšteg znanja kod djece.

Okupacioni terapeut će raditi na finoj i gruboj motorici , oralnoj motorici, te jačanju misića i balansa. Kroz sve navedeno djecu će učiti igri, komunikaciji, samokontroli, osamostaljenju, poslušnosti, ekspresivnosti.

Psiholog će takodje raditi na razvoju komunikacije, igre, osamostaljenja, opšteg znanja, kao i na testiranju i radu sa roditeljima.

 

Logoped će raditi na receptivnom i ekspresivnom govoru, na razvijanju govora i oralne motorike,opštem znanju, izgradnji vokabulara, igri, socijalizaciji.

U nedostatku kandidata/kandidatkinja sa diplomom okupacionog terapeuta, u razmatranje će biti uzeti aplikacije od kandidata/kandidatkinja sa diplomom pedagoga, socijalnog radnika, defektologa ili psihomototnog edukatora.

 

10 stvari koje dijete sa autizmom hoće da znaš:

1.    Ja nisam autistično, već dijete sa autizmom; autizam nije sva suština moga bića.

2.    Imam problema sa komunikacijom i razumijevanjem svijeta oko sebe.

3.    Informacije koje dobivam putem čula, prolazeći kroz moj mozak stvaraju drugi osjećaj svijeta od onog kojeg ti imaš.

4.    Samo u rijetkim slučajevima djeca kao ja imaju neobične i izuzetne sposobnosti.

5.    Govorim ili vrlo malo ili mnogo (ali onda moj govor vise liči na reprizu nečeg sa radija ili TV-a).

Read more...
 
problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82
Bosnian(BA)English (United Kingdom)

utic

problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82
UTIC - prvi ISP u BiH i jedini ovlašteni administrator državne .ba domene!
Banner
Sponzor koji je omogućio postojanje ove stranice

koma

problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82
“KOMA” KOALICIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA U BIH
Banner

Top
problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/06d3c70adb1990e4abb60627508da30eproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/1eec955b00633415e060780c948b0b91problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/35c306314f27fdcc71c5970afffb8769problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/43b6bb2b4ba9028dacb0975a0f5e65e0problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/c22c7a25f990345e6f2436fae0125c1fproblems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/db2ae38b3571783285ab0a62287b0ad6problems clearing cache file /var/www/vhosts/urdas.ba/httpdocs/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82